Jonathan Sacks

Jonathan Henry Sacks rabbi, héber nevén Jáákov Cvi, 1991 és 2013 között szolgált az Egyesült Királyság főrabbijaként, de visszavonulása után is a vallásos zsidóság egyik legmeghatározóbb gondolkodója, szerzője és tanítója maradt. Az ortodox vallásosságot világi műveltséggel párosító rabbi 72 évet élt.

A lengyelországi és litvániai bevándorlók gyermekeként 1948-ban született Sacks rabbi Cambridge-ben szerzett filozófia diplomát, majd a Lubavicsi Rebbe ösztönzésére rabbinikus pályára lépett. Jesiva tanulmányai mellett megszerezte filozófiai doktorátusát is. Miután több neves zsinagógát vezetett és a Jew’s College zsidó egyetem igazgatói tisztét is betöltötte, kinevezték a Brit Nemzetközösség Egyesült Héber Hitközségeinek főrabbijává, és ő állt a londoni zsidó vallási bíróság, a bét din élére is. Beiktatásán a következő öt pontban foglalta össze hitvallását: „minden zsidó szeretete, a tanulás szeretete, Isten szeretete, a brit társadalom gazdagítása és Izrael feltétlen támogatása”.

Sacks rabbi világnézete több különböző forrásból táplálkozott. Három olyan kiemelkedő rabbit nevezett meg, akik a leginkább hatottak gondolkodására: a Lubavicsi Rebbét, aki „felismerte a gyökereiktől elszakadt zsidók jelentette kihívást és akkor forradalminak számító eszközökkel tette lehetővé, hogy visszataláljanak hagyományaikhoz”, Joseph Soloveitchik rabbit, „a legnagyobb ortodox zsidó gondolkodót, aki engem is gondolkodásra bírt” és Nachum Rabinovitch rabbit, „napjaink legnagyobb Maimonidész kutatóját, aki megtanította, hogy a rabbinikus pálya a lehető legnagyobb intellektuális és morális bátorságot követeli meg”.

2005-ben a vallásközi párbeszéd előmozdításáért tett erőfeszítéseinek elismeréseként II. Erzsébet királynő lovaggá ütötte, majd 2009-ben a Lordok Házának tagja lett, melyhez az „Aldgate in the City of London bárója” címet kapta. Sacks rabbi jó kapcsolatot ápolt a brit királyi házzal. A walesi herceg így méltatta a visszavonulása alkalmával rendezett gálán: „Fény a nemzetek számára, hű barát, megbecsült tanácsadó, akinek útmutatása mindig hasznos segítséget jelentett és olyan bölcsességre támaszkodott, mely kevesek sajátja”.

Sacks rabbi rendkívül népszerű előadó és oktató volt a világ minden részén, munkásságát 16 neves egyetem honorálta díszdoktori kitüntetéssel. A rabbi termékeny szerző is volt: 25 könyve jelent meg, köztük több rangos irodalmi díjra volt érdemes. Művei nemcsak a zsidó közösséghez szóltak, sokat foglalkozott a Tóra általános filozófiai, etikai és teológiai üzenetével is.

A szerző könyvei

Jonathan Sacks

Kéz a kézben

Tovább
A szerző könyvei

Jonathan Sacks

Kéz a kézben

Tovább