Általános Szerződési Feltételek

Preambulum

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Könyv Népe Kiadó Kft. (a továbbiakban: Kiadó) által üzemeltetett és a www.konyvnepe.hu cím alatt elérhető webáruház (a továbbiakban: Webáruház) használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő vásárló (a továbbiakban: Vevő) és a Kiadó (a továbbiakban együttesen: Felek) jogait és kötelezettségeit, azaz a távollévők között létrejövő termék adás-vételi szerződés tartalmát.

 

Az ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre, amely a Webáruházon keresztül bonyolódik. Az ÁSZF az abban feltüntetett dátumtól visszavonásig vagy módosításig hatályos.

 

A szerződés nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában és magyar nyelven kerül megkötésre, továbbá a későbbiekben sem lesz írásban hozzáférhető, magatartási kódexre nem utal.

 

A Vevő a Webáruház használatával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF rendelkezéseit.

 

A Kiadó

 

A www.konyvnepe.hu online webáruházat a Könyv Népe Kiadó Kft. üzemelteti.

 

Cégnév: Könyv Népe Kiadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1037 Budapest, Bokor utca 1-5.

Levelezési cím: 1037 Budapest, Királylaki út 134/B.

Adószám: 28951218-2-41

E-mail: konyvnepe@konyvnepe.hu

Telefon: 06309330154

Weboldal: www.konyvnepe.hu

 

Megrendelés

 

A Webáruházban kizárólag 18. életévét betöltött személy vásárolhat, vagy veheti igénybe a szolgáltatásokat, figyelemmel arra, hogy a Webáruházban olyan kiadványok is elérhetőek, amelyeket jogszabálynál fogva 18. életévüket be nem töltött személyek számára elérhetővé tenni nem lehet.

 

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött, azonban megrendelési, számlázási és szállítási adatok megadása kötelező. A megadott adatok megfelelőségéért és valóságtartalmáért kizárólag a Vevő felel, a Kiadó nem vállal felelősséget a nem megfelelő adatszolgáltatásból eredő, vagy a Vevő által be nem jelentett adatváltozások miatt keletkező károkért.

Amennyiben a Vevő az online megrendelési folyamatot a Kiadó által a megrendelési folyamatban kért adatok megadásával véglegesítette, és a megrendelést jóváhagyta, azaz a fizetési kötelezettséggel járó „Megrendelés” gombra kattintott, valamint kipipálta a megrendelés jóváhagyásához szükséges azon jelölőnégyzeteket, amelyek a jelen ÁSZF és a kapcsolódó jogi nyilatkozatok elfogadására vonatkozó szándék kifejezését jelölik, akkor a vásárló megrendelést ad le, amely vételi ajánlatnak minősül. Vevő tudomásul veszi, hogy megrendelése fizetési kötelezettséget von maga után.

A Vevő által elküldött megrendelés Kiadóhoz történő beérkezését követő legkésőbb 72 órán belül a Kiadó e-mail-üzenetben igazolja vissza a vásárlónak a megrendelés, azaz a vételi ajánlat tartalmát. A Kiadó a vásárló vételi ajánlatát külön elfogadó e-mail megküldése útján fogadja el. A szerződés a vételi ajánlat Kiadó általi elfogadásáról szóló külön e-mail megérkezésekor jön létre a Felek között. A Kiadónak jogában áll a megrendelés leadásától számított 72 órán belül visszautasítani a vételi ajánlatot. E körben a Kiadót indoklási kötelezettség nem terheli, és a visszautasítási jog gyakorlásának nem korlátja, hogy ezt megelőzően a vásárló megkapta a megrendelés részleteit tartalmazó e-mail-üzenetet.

Minden önállóan leadott megrendelés önálló áruszállításra vonatkozó szerződés megkötését jelenti. A Kiadó nem köteles az azonos vásárló által leadott megrendeléseket összekapcsolni, így a vásárlónak figyelemmel kell lennie arra, hogy minden leadott megrendelés külön fizetési és költségviselési kötelezettséget keletkeztet a vásárló oldalán mind a termékek árát, mind pedig a szállítási költséget és az egyéb, a Weboldalon közzétett költségeket illetően.

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

 

Kiadó minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Vevő(k) által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. Ha a megrendelt termék nem áll rendelkezésre, a Kiadó erről haladéktalanul tájékoztatást küld. A Kiadó megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy a Webáruházban megjelenő adatok (termékek, azok ára, elérhetősége, leírása stb.) a lehető legpontosabban kerüljenek feltüntetésre. A nyilvánvalóan téves, bármilyen rendszerhibából vagy dolgozói mulasztásból fakadó feltűnően alacsony ár (pl. nulla vagy 1 Ft-os ár) nem minősül ajánlattételre való felhívásnak, kivéve, ha azt promóció keretében biztosítja a Kiadó, vagy ajándékterméknek minősül, ezt a tényt azonban a Kiadó minden esetben feltünteti az ilyen vételárral megjelölt termékek mellett. Amennyiben ilyen információ nem jelenik meg, úgy azt kell feltételezni, hogy a Webáruházban megjelenő információ téves, és joghatás kiváltására alkalmatlan tartalommal bír. Amennyiben a megrendeléssel érintett termék nem áll már rendelkezésre, és azt a Kiadó beszerezni sem tudja, úgy arról a tényről a Kiadó haladéktalanul tájékoztatást küld a vásárlónak, és az esetlegesen előre kifizetett ellenértéket a további vásárlói oldalon felmerülő költségek nélkül haladéktalanul, de legkésőbb 14 napon belül visszatéríti a vásárlónak.

 

Fizetés és szállítási feltételek

 

A termékek vételárának kifizetésére a következő úton van lehetőség: banki átutalással előre vagy utánvéttel, az áru átvételekor. Készpénzes utánvétes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére Vevő a teljes vételár kifizetését követően jogosult.

Az árucikkek mellett feltüntetett ár az árucikk vételára, amely tartalmazza az általános forgalmi adót, és magyar forintban értendőek. A termékek vételára a szállítási költséget nem tartalmazza. Az ár a megrendeléskor érvényes ár.

A kiszállításra elsősorban Magyarország területén biztosít lehetőséget a Kiadó. Külföldi szállítás esetén egyedi postaköltséget számítunk fel. További információért, kérjük, vegye fel a kapcsolatot munkatársainkkal az konyvnepekiado@konyvnepe.hu címen.

A szállítási határidőről a mindenkori megrendelési folyamat során tájékoztatja Önt a Kiadó. Amennyiben az ott megadott szállítási határidő nem tartható be, a Kiadó elektronikus üzenetben tájékoztatja a vásárlót a tényről és a várható szállítási határidőről.

A megrendelt termékek átvételére a következő módokon van lehetőség:

  1. a) Futárszolgálat útján történő kézbesítés
  2. b) Személyes átvétel a Kiadó által megjelölt címen
  3. c) Átvétel csomagponton

A Kiadó az egyes termékek várható szállítási idejét a termék mellett feltünteti. Az 1-3 napos szállítási határidőt azon termékekre tudja vállalni a Kiadó, amelyeket saját készletén tart. A várható szállítási határidő tájékoztató jellegű, amennyiben azt a Kiadó nem tudja betartani, úgy arról tájékoztatja a vásárlót.

A szállítási költségek a megrendelt termékek méretétől, súlyától és értékétől függnek. A vásárlás során mindezek figyelembevételével állapítja meg a Kiadó a vásárlóra nézve lehető legkedvezőbb szállítási költséget. A szállítási költségek az egyes szállítási módozatok alapján a következőképpen alakulnak:

Házhozszállítással történő rendelés esetén átvételkor a termékeknek a futártól való átvételével, illetőleg az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termékek minőségi és mennyiségi átvétele történik meg, amelyet követően a Kiadónak mennyiségi és minőségi reklamációt az alábbiak szerint nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával a vásárló elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát tekintve sértetlen, és megfelel a megrendelésben foglaltaknak. Ezen mennyiségi és minőségi átvétel kizárólag a csomag hiánytalan tartalmára, valamint a csomagolás és a termékek sértetlenségére vonatkozik. Amennyiben a csomagolásban vagy a termékeken sérülést tapasztalna a vásárló, úgy az átvétel során a sérülésről a futárszolgálatot haladéktalanul értesítenie kell a helyszínen, és jegyzőkönyv felvételét kell kérni. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell a sérülés jellegét, a sérült termék megnevezését, fajtáját, illetőleg az észlelés körülményeit. A Kiadü jegyzőkönyv hiányában a sérült csomaggal kapcsolatos reklamációt elfogadni nem tudja. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a szolgáltató díjmentesen biztosítja.

Személyes átvétel esetén a termék megérkezéséről és az átvétel lehetőségéről a Kiadó elektronikus levélben értesíti a vásárlót.

A Kiadó tájékoztatja a Vevőt, aki azt kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben egyszerre több szállítási határidejű terméket vásárol a Webáruházban, a szállítási határidő minden esetben a magasabb szállítási határidő figyelembevételével történik a teljes megrendelésre.

A vételár teljes kifizetéséig a megrendelt áru a Kiadó tulajdonát képezi, a tulajdonjog a vételár kifizetésével száll át a Vevőre. Ha a termékek a vételár teljes kifizetését megelőzően kerülnek bármely okból a vásárló birtokába, a vásárló felelősséggel tartozik a termékek tekintetében bekövetkezett valamennyi kár vonatkozásában.

Digitális adattartalomra vonatkozó szolgáltatás (virtuális termékek)

E-könyvek: A Webáruházban e-könyvek ellenérték fejében történő letöltésére is lehetőséget biztosít a Kiadó (e-könyv vásárlás). A megvásárolni kívánt e-könyvet a vásárló az egyéb termékeknél ismertetett módon a Webáruház virtuális kosarába helyezi, és a vásárlási folyamatot a fent ismertetett vásárlási folyamat szerint végrehajtja a Vevő. Sikeres fizetést követően a vásárló – eltérően a fenti, nem e-könyvekkel kapcsolatban leírt folyamattól – a terméket nem fizikai formában, hanem elektronikus hozzáférés biztosításával szerzi meg, és ennek megfelelően a vásárló kap egy visszaigazoló e-mailt, amiben talál egy hozzáférést biztosító internetes hivatkozást, linket, ahonnan lehetősége van letölteni az e-könyvet, amelyet kizárólag ePub file formátumban tud letölteni.

Az e-könyv letöltésével a Vevő kifejezetten beleegyezik abba és tudomásul veszi, hogy a file letöltése a teljesítés megkezdését jelenti, amelynek értelmében, a vásárló a vásárlástól számított 14 napon belüli letöltés esetén elveszíti a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ában foglalt elállási/felmondási jogát.

 

Elállási jog

A 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet értelmében a vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől (azaz a termék átvételétől) számított 14 napon belül. Ön elállási jogát a szerződés megkötésének napja és az áru átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja. A vásárló az elállási jogát az erre vonatkozó kifejezett és egyértelmű nyilatkozat útján telefonon (06309330154) vagy e-mail üzenetben (konyvnepekiado@konyvnepe.hu), vagy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében található nyilatkozatminta felhasználásával gyakorolhatja. Az elállással kapcsolatos szabályokról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

Az elállási/felmondási határidő 14 nap.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni a Kiadó részére a fentiek szerint.

Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében foglalt elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget, és a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.). A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Az elállási/felmondási határidő

Ha a Vevő Webáruházunkban szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést kötött, elállás helyett felmondásra jogosult. Felmondási jogát a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja. Felmondási jogát nem gyakorolhatja szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Kiadó a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

Termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

Több termék szolgáltatásakor: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. Kapcsolt termékek kedvezményes megvásárlása (pl. két termék vásárlása esetén a harmadik termék ajándék, vagy extra kedvezménnyel érhető el) esetén az elállási jog az akcióban érintett – a teljes árú és a kedvezményes árú vagy ingyenes termékre vonatkozó – termékekre együtt érvényesíthető.

Több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor: amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Termék meghatározott időszakon belüli rendszeres szolgáltatására vonatkozó szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy átveszi az első terméket.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be. A Kiadó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából fakadó károk megtérítését.

A felhasználó elállási jogát nem gyakorolhatja a 45/2014. Korm. rendelet 29. §-ában foglaltak esetén, így különösen a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom (pl. e-hangoskönyv, e-könyv) tekintetében, ha a Kiadó a vásárló kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a vásárló e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti elállási / felmondási jogát.

A termék visszaküldésének módja

Ha az elállásban szereplő termék helyett más terméket szeretne, akkor bármelyik üzletünkbe elviheti, és ott az adott üzlet készletéből választhat bármilyen más, a visszahozott termékkel azonos áfakulcsba tartozó terméket. Amennyiben a cserélt termék ára magasabb a visszahozott termék áránál, az üzlet pénztárában tudja kifizetni a különbözetet. Az üzletekben pénzt visszaadni nem áll módunkban.

Ha az elállásban szereplő termék vételárát szeretné visszakapni, akkor a terméket a webáruház raktárába, a saját költségén tudja postai úton vagy futárszolgálattal visszaküldeni.

 

Szavatosság, jótállás

Kellékszavatosság

A megrendelt termékek hibája esetén a vásárló a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. Rendelet rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Kiadóval szemben.

Ön választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy — végső esetben — a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Ön a Kiadóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI.30.) Korm. Rendelet szerint: (11. § (1)) Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy az áru teljesítésének időpontjától számított egy éven belül felismert hiba már az áru teljesítésének időpontjában fennállt, kivéve, ha e vélelem az áru természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

A fenti szabály alá nem tartozó esetben a Ptk 6:158.§ alapján a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének, tehát a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a számla, vagy annak másolata felmutatásával/megküldésével Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kiadó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

Kellékszavatosság helyett a vásárló (ha fogyasztónak minősül) a gyártóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként Ön mint fogyasztó követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető, vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

A 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek hibája esetén jótállási igényt érvényesíthet a Kiadóval szemben (feltéve, ha e Korm. rendelet értelmében fogyasztónak minősül).

Amennyiben Ön az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó tartós fogyasztási cikket vásárol, a jótállási határidő

  1. a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
  2. b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
  3. c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a Kiadó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja. A Kiadó csak abban az esetben mentesül a jótállási kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Jótállási igényét a Vevő 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendeletben foglaltak szerint érvényesítheti.

Kiadó törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha a kijavítás vagy a kicserélés időtartama a tizenöt napot meghaladja, akkor Kiadó a fogyasztót (Vevőt) tájékoztatni köteles a kijavítás vagy a csere várható időtartamáról. A tájékoztatás a fogyasztó (Vevőt) előzetes hozzájárulása esetén, elektronikus úton vagy a fogyasztó (Vevőt) általi átvétel igazolására alkalmas más módon történik. Kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett garanciális szerviznél (javítószolgálatnál) közvetlenül is érvényesítheti. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre nem érvényesíthet. A jótállásból fakadó jogok azonban a Vevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

A Kiadó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

Panaszügyintézés

A Vevő panaszával írásban a Kiadóhoz fordulhat e-mail üzenetben. A jelzett panasszal kapcsolatban a Kiadó jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a panaszra kialakított válasz megküldésével egyidejűleg adja át (küldi meg) a Vevőnek. A Kiadó a panaszra vonatkozó érdemi válaszát a Vevőnek harminc (30) napon belül e-mailen vagy írásban, postai úton, tértivevényes levélben megküldi. A panaszt elutasító álláspontját Kiadó indokolni köteles. A Kiadó a panaszt vagy az arról felvett jegyzőkönyvet és az érdemi válasz másolati példányát 5 (öt) évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

Fogyasztóvédelmi eljárás

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál is lehetséges. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatalok látják el, ezek listája itt található: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

Bírósági eljárás

 

Ön jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

Békéltető testületi eljárás

 

Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát a Szolgáltató elutasítja, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

 

A területileg illetékes Békéltető Testületek: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Online vitarendezési platform

 

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt Áruval vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelyen keresztül a fogyasztóknak lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. A portálon a felek közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 

Online vitarendezési platform:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Felelősség, szerzői jogok

 

A Kiadó nem felelős azokért a károkért, amelyek olyan működési hiba esetén lépnek fel, amely meggátolja a vásárlót abban, hogy csatlakozzon a Webáruházhoz, ott megrendelést adjon le. A Kiadó kizárja felelősségét a vásárló számítógépének bármilyen hardver- vagy szoftverhibájából bekövetkező meghibásodásáért, vagy az internet-csatlakozás megszakadása miatt a vásárlónál keletkezett károkért.

A Kiadó a Webáruházban található valamennyi információt jóhiszeműen helyezte el a weboldalon, és ezen információk kizárólag tájékoztató jellegűek. A vásárló a weboldalt kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy a Kiadó nem vállal felelősséget a használat során felmerülő semmilyen jellegű kárért. A weboldal, mint szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és tevékenységéért a Kiadó nem vállal felelősséget. A vásárlók által a weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Kiadó jogosult, de nem köteles ellenőrizni.

A termékekről írt kritikák és egyéb kapcsolódó vélemények minden esetben a felhasználók álláspontját tükrözik, tartalmukért a Kiadó nem vállal felelősséget. A Kiadó fenntartja a jogot a közízlést, üzleti érdekeit vagy törvényt sértő vélemények törlésére.

A Webáruház teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A Kiadó honlapjának egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) hatálya alatt állnak. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot a Vevőnek a Kiadó honlapján szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

 

Záró rendelkezések

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a magyar jog, és különösen a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.

 

A Felek közötti jogviszonyból eredő bármely jogvita elbírálása Szolgáltató mindenkori székhelye szerint illetékes magyar bíróságok kizárólag joghatósága alá esik. Felek a Szerződésből eredő vitáik rendezését, elsődlegesen egyeztetés útján kötelesek megkísérelni. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató általi panasz, illetve hibakezeléssel elégedetlen, a területileg illetékes fogyasztóvédelmi szervhez is fordulhat, illetve esetleges követelését elévülési időn belül -bíróság előtt is érvényesítheti.

 

Amennyiben jelen szerződés egyes rendelkezései bármilyen okból érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, az nem érinti a jelen szerződés többi rendelkezéseinek érvényességét.

 

A Kiadó bármikor jogosult jelen ÁSZF rendelkezéseit feltételeit egyoldalúan módosítani, a mindenkor hatályos verzió közzétételével a honlapon.

 

Kelt: Budapest, 2023. június 12.